مشمولین اجرای دستور ماده 169مکررقانون مالیات های مستقیم(قسمت دوم)

مشمولین اجرای دستور ماده169 مکرر قانون مالیات های مستقیم چه کسانی هستند؟ برای تماشای این ویدیو با ما همراه باشید.

مشمولین اجرای دستور ماده 169مکررقانون مالیات های مستقیم(قسمت دوم)

مشمولین اجرای دستور ماده169 مکرر قانون مالیات های مستقیم چه کسانی هستند.؟کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوبه80/11/27 که شامل الف)صاحبان مشاغل بند الف که مکلف به ثبت فعالیت های شغلیشون در دفاتر روزنامه و دفتر کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتراسناد و مدارک مربوطه رو طبق قوانین حفظ و نگهداری کنند.

0 دیدگاه

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است

ارسال دیدگاه