مفقود شدن چک

در صورت مفقود شدن چک چه کارهایی باید انجام داد؟ برای تماشای این ویدیو با ما همراه باشید.

مفقود شدن چک

در صورت مفقود شدن چک چه کارهایی باید انجام داد.؟اول,اعلام مفقود شدن چک به بانک صادر کننده;صادر کننده چک و یاقائم مقام قانونی با اعلام اینکه چک مفقود,سرقت یا جعل شده ویا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگه ای میتواندکتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

0 دیدگاه

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است

ارسال دیدگاه