چرا راه حل های پیش پا افتاده را نمی بینیم؟

چرا راه حل های پیش پا افتاده را نمی بینیم؟ برای تماشای این ویدیو با ما همراه باشید.

چرا راه حل های پیش پا افتاده را نمی بینیم؟

از نظر روانشناختی انسان تمایل داره تا برای هرچیز کاربردی که براش تعریف شده رو در نظر بگیره نه خود اون چیز رو.

0 دیدگاه

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است

ارسال دیدگاه